Welkom bij Arbeids Psychologie Amsterdam

Centrum voor Duurzame Inzetbaarheid: 
Psychologisch onderzoek, training en persoonlijke begeleiding

Diensten

Psychologische begeleiding

APA Amsterdam biedt psychologische begeleiding en coaching aan professionals met werkgerelateerde vragen, loopbaankwesties, spanningsklachten en het verbeteren van communicatie en relaties op het werk. Onze psychologen zijn BIG-geregistreerde GZ-psychologen waardoor begeleiding bij depressies en angststoornissen vanuit de basisverzekering wordt vergoed, maar spanningsklachten en burn-out niet.

Psychologisch onderzoek

bij de vraag: passen medewerker en werkinhoud bij elkaar? Bij (dreigend) ziekteverzuim en ook bij letselschade brengen we mogelijkheden en beperkingen in beeld. Middels een arbeidspsychologisch onderzoek verstrekt APA advies over belastbaarheid, arbeidsmogelijkheden en re-integratie.

Snelle diagnose (Interventieadvies)

zowel voor MKB als voor grotere organisaties biedt APA Amsterdam een totaalpakket van analyse, advies en interventie bij verstoorde werkrelaties, ziekteverzuim en conflicten. Een snelle interventie voor de organisatie en voor de medewerkers.

Mediation

een conflict tussen werkgever en werknemer, leidinggevende en medewerker, of van collega's onderling. Mediation van APA Amsterdam helpt de partijen om te onderhandelen in plaats van te polariseren.

Werkwijze

Bevlogen en toch nuchter, mensgericht maatwerk is bij Arbeids Psychologie Amsterdam de standaard.

Ons startpunt is altijd een zorgvuldige, psychodynamisch onderbouwde diagnostiek, gericht op de oplossing van het probleem. In de begeleidingen maken we onder meer gebruik van cognitieve therapie en van een oplossings- en aandachtgerichte benadering. Arbeids Psychologie Amsterdam hanteert de nieuwste wetenschappelijk onderbouwde werkwijzen en is met een persoonlijke, altijd aandachtvolle benadering accepterend, prikkelend en confronterend.

Loopbaan- en levensloopvragen treden we tegemoet met oplossingsgericht onderzoek en coaching. Kiezen is dan leuk en voedt het gevoel van eigenwaarde. Met psychologen, assistenten en een ondersteunend secretariaat bieden we diensten die mensen en delen van organisaties vitaal, energiek en gezond leren communiceren. Naast diagnostici, ervaren coaches en levensloop/loopbaan-adviseurs, zijn onze psychologen academisch gevormde gedrags- en communicatiedeskundigen, geschoold in mediation en conflicthantering. Onze psychologen zijn lid van het NIP en beschikken over BIG-registraties.

Opdrachtgevers

Arbeids Psychologie Amsterdam werkt voor/samen met een breed scala van profit en non-profit organisaties, waaronder:

Overheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Dienst Justitiële Inrichtingen
Nationale Politie

Semi-overheid

Gemeente Amsterdam
Gemeente Zaanstad
Gemeente Woerden

Gezondheidszorg

Academisch Medisch Centrum Amsterdam 
OLVG
Utrecht Medisch Centrum

Onderwijs

Universiteit van Amsterdam (UVA)
Vrije Universiteit (VU)
ROC Amsterdam
Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Banken/verzekeraars

Zilveren Kruis Achmea
ING

Retail

C&A
Modehuis Blok

Musea

Van Gogh Museum Amsterdam
Stedelijk Museum Amsterdam

Arbodiensten

De Witte Raaf
KLM Arbodienst
MaetisArdyn
Altena en de Jongh Bedrijfsartsen

Over ons

De psychologen van Arbeids Psychologie Amsterdam zijn klinisch psychologisch en therapeutisch geschoolde psychologen van Arbeid & Gezondheid. Ze zijn NIP en BIG geregistreerd en hebben vele jaren ervaring in het uitvoeren van psychologisch onderzoek en psychologische begeleiding. Hun expertise zetten ze in voor psychologisch onderzoek en advies aan – en psychologische begeleiding van – medewerkers en werkgevers. Ze zien werkgever én medewerker als hun opdrachtgevers en werken in opdracht van bedrijven, scholen, ziekenhuizen, HRM functionarissen, Arbo artsen, verzekeringsmaatschappijen.

Email

info@arbeidspsychologie.nl

Telefoonnummer

020-6760676

Bezoekadres

Eerste Jan Steenstraat 84-4

1072 NP Amsterdam
(Boven de ingang staat UNITZ)

Scroll naar boven