Diensten

Psychologische begeleiding

APA Amsterdam biedt psychologische begeleiding en coaching aan professionals met werkgerelateerde vragen, loopbaankwesties, spanningsklachten en het verbeteren van communicatie en relaties op het werk. Onze psychologen zijn BIG-geregistreerde GZ-psychologen waardoor begeleiding bij depressies en angststoornissen vanuit de basisverzekering wordt vergoed, maar spanningsklachten en burn-out niet.

Psychologisch onderzoek

bij de vraag: passen medewerker en werkinhoud bij elkaar? Bij (dreigend) ziekteverzuim en ook bij letselschade brengen we mogelijkheden en beperkingen in beeld. Middels een arbeidspsychologisch onderzoek verstrekt APA advies over belastbaarheid, arbeidsmogelijkheden en re-integratie.

Snelle diagnose (Interventieadvies)

zowel voor MKB als voor grotere organisaties biedt APA Amsterdam een totaalpakket van analyse, advies en interventie bij verstoorde werkrelaties, ziekteverzuim en conflicten. Een snelle interventie voor de organisatie en voor de medewerkers.

Mediation

een conflict tussen werkgever en werknemer, leidinggevende en medewerker, of van collega's onderling. Mediation van APA Amsterdam helpt de partijen om te onderhandelen in plaats van te polariseren.

Scroll naar boven