Mediation

Wanneer: Als onderhandelen en oplossen beter is dan polariseren.

Doorlooptijd: 1 week tot 2 maanden; 3 tot 4 gesprekken van 1,5 uur

Doel: herstel van de arbeidsrelatie of het op een constructieve wijze afscheid van elkaar nemen.

Werkwijze: Mediation wordt gebruikt voor uiteenlopende onderhandelingssituaties: een conflict tussen werkgever en werknemer, leidinggevende en medewerker, of van collega’s onderling. Mediation helpt de partijen om te onderhandelen in plaats van te polariseren.

De mediator is zowel een onafhankelijke en onpartijdige voorzitter als procesbegeleider bij het zoeken van alternatieven en tussenoplossingen. Mediation is vrijwillig, de partijen kunnen ermee stoppen wanneer ze willen. Zolang ze dat niet doen, wordt wel van hen verwacht dat ze hun best doen om oplossingen te vinden en alle daarvoor relevante informatie te verstrekken. Verder is alles wat tijdens de Mediation op tafel komt aan geheimhouding gebonden. Ook in een eventuele procedure over het conflict mag het besprokene niet worden ingebracht.

Daarom worden van tevoren spelregels afgesproken. Bij een geslaagde Mediation worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een overeenkomst.

Kosten: Op offerteindicatie: € 2.800,- (ex BTW)

Contact: 020-6760676

Scroll naar boven