Psychologische begeleiding

Psychologische begeleiding kan worden ingekocht door een organisatie, een bedrijfsarts of door een particulier. Reden om begeleiding te zoeken is meestal een wens om beter te functioneren in het werk.

Alle begeleidingsvormen beginnen met een introductiegesprek, waarin gezamenlijk wordt verhelderd wat het doel van de begeleiding is. Stap 1 is klachten reductie, stap 2 is de analyse van gedrag dat tot klachten leidt. Verandering van gedrag en de implementatie er van (gewenning) zijn stap 3 en 4. In de vorm van een offerte wordt aangegeven hoeveel gesprekken er nodig zullen zijn (meestal ligt dat tussen de drie en tien). Altijd vindt overleg plaats met de opdrachtgever over diens aandachtspunten. Wanneer duidelijk wordt dat een (veel) uitgebreider traject nodig is of dat de nadruk vooral op persoonlijke problematiek ligt, verwijzen we naar behandelaars die in dergelijke klachten gespecialiseerd zijn.

Bij het psychologisch begeleidingstraject van tien gesprekken gericht op klachtenreductie, herstel en werkhervatting hanteren we de richtlijn “Werk en Psychische Klachten”.

Kosten

Introductiegesprek: € 375,- (geen BTW verschuldigd) met rapportage 
Psychologisch begeleidingstraject op maat: offerte na intake (uurtarief € 225,- geen BTW verschuldigd) met rapportage na toestemming van cliënt

APA kan u de onderstaande vormen van psychologische begeleiding bieden:

Wanneer: mensen die zich willen oriënteren op hun loopbaan

Doorlooptijd: 3 maanden; 6 gesprekken

Doel: leren kiezen; duidelijkheid over wie u bent, wat u wilt en kunt op de arbeidsmarkt

Werkwijze: Al in het introductiegesprek leggen we met u de focus op relevante aspecten van uw loopbaankeuze tot nu. We maken intensief kennis met uw opleidings- en loopbaanervaringen. In de daaropvolgende bijeenkomsten komen achtereenvolgens aan bod: het verschil tussen uw huidige en de gewenste situatie; een zelfanalyse-huiswerkopdracht; een compententie-analyse, waarin u door feedback van mensen in uw omgeving zicht krijgt op uw competenties; en een analyse van uw interesses en mogelijkheden. Aan de hand van deze resultaten stelt u een soort marketingplan op waarmee u de arbeidsmarkt kunt benaderen.

Kosten: € 1650,- (geen BTW)

Contact: 020-6760676

Wanneer: mensen die zich willen oriënteren op hun loopbaan

Doorlooptijd: 3 maanden; 6 gesprekken

Doel: leren kiezen; duidelijkheid over wie u bent, wat u wilt en kunt op de arbeidsmarkt

Werkwijze: Al in het introductiegesprek leggen we met u de focus op relevante aspecten van uw loopbaankeuze tot nu. We maken intensief kennis met uw opleidings- en loopbaanervaringen. In de daaropvolgende bijeenkomsten komen achtereenvolgens aan bod: het verschil tussen uw huidige en de gewenste situatie; een zelfanalyse-huiswerkopdracht; een compententie-analyse, waarin u door feedback van mensen in uw omgeving zicht krijgt op uw competenties; en een analyse van uw interesses en mogelijkheden. Aan de hand van deze resultaten stelt u een soort marketingplan op waarmee u de arbeidsmarkt kunt benaderen.

Kosten: € 1650,- (geen BTW)

Contact: 020-6760676

Wanneer: Als een medewerker zijn loopbaan buiten de organisatie zal voortzetten

Doorlooptijd: 6-9 maanden, offerte op maat

Doel: het vinden van en goed functioneren in een nieuwe baan

Werkwijze: In een transfertraject vindt psychologische begeleiding, loopbaanbegeleiding en een assessment plaats. Dit resulteert in een versterkt zelfgevoel en een match met een nieuwe organisatie. De werkgever bevestigt zijn reputatie als ‘goede werkgever’, vermijdt belastende juridische procedures en afvloeiingsregelingen en voorkomt een conflictsituatie. De medewerker krijgt effectieve hulp bij het vinden van passend werk, lijdt minder onder aantasting van het zelfrespect en gaat ‘van werk naar werk’.

Kosten: Offerte op maat

Contact: 020-6760676

Scroll naar boven