Reïntegratietraject

Wanneer: op verzoek van werkgever bij terugkeer in werk tijdens ziekte

Doorlooptijd: 3-6 maanden

Doel: vitaal functioneren en vitaal blijven functioneren

Werkwijze: Een re-integratietraject begint met een goede diagnose van de cliënt in relatie tot zijn/haar werk en het sociale steunsysteem. De doelen stemmen we af met de medewerker en de werkgever samen. De volgende stap is psycho-educatie en/of cognitief-gedragstherapeutische interventies met als gevolg stressreductie, relativering, het houden van ‘de juiste afstand’,  assertiviteit en onderhandelingsvaardigheden.

Regelmatig vindt overleg plaats met de werkgever en worden doelen en mogelijkheden op elkaar afgestemd. Onderdeel van deze werkwijze is een ‘plan van aanpak’ zoals voorgeschreven door het UWV.

Indien blijkt dat er beperkingen zijn bij werkhervatting, kan APA met een arbeidspsychologisch onderzoek informatie bieden voor het opstellen van een Functionele MogelijkhedenLijst (FML). Mede afhankelijk van de mogelijkheden kan worden gekozen voor een koerswijziging in de loopbaan.

Kosten: € 3.500,- (geen BTW)

Contact: 020-6760676

Scroll naar boven