Snelle diagnose en interventieadvies (2 weken)

Wanneer: Wanneer u vragen heeft over de belastbaarheid en een antwoord wil op de vraag hoe verder.

Doorlooptijd: 2 weken, waarin twee gesprekken plaatsvinden met de medewerker en een rapportage wordt geschreven voor de manager en/of bedrijfsarts.

Resultaat: snelle diagnose en maatgericht advies in overleg tussen medewerker, leidinggevende en psycholoog. De diagnostiek dient ter ondersteuning van het advies van de bedrijfsarts.

Werkwijze: De bevindingen uit de gesprekken worden besproken met de medewerker. De rapportage bestaat uit een advies over de belastbaarheid, de arbeidsmogelijkheden en beperkingen, interventies en de reïntegratie.

Voor een aantal grotere bedrijven functioneert Arbeids Psychologie Amsterdam als “huispsycholoog”. Dat houdt in dat APA regelmatig ingeschakeld wordt voor een combinatie van diagnostiek, organisatieadvies en mediationtechnieken. Als huispsycholoog voeren de psychologen APA, naast het geven van het hierboven beschreven diagnose en interventie advies, een driegesprek met de medewerker en diens leidinggevende. Dit gesprek leidt tot een ‘plan van aanpak’, zoals UWV dat voorschrijft.

Verdere begeleiding op individueel niveau is mogelijk, in de vorm van een begeleidingstraject, een loopbaantraject of mediation. Kennis van de organisatiecultuur en -historie draagt bij aan de effectiviteit van de interventie.

Kosten diagnostiek met rapportage: €1250,- (BTW-vrij); meerprijs driegesprek: €300,- (BTW-vrij)

Contact: 020-6760676

Scroll naar boven